Noteringar från styrelsemöte 2022-07-24

Vid det konstituerande sammanträdet utsågs:

  • Vice ordförande: Anders Nyman
  • Kassör: Richard Grönevall
  • Sekreterare: Sören Vallgren

Firmatecknare är John Selander, Richard Grönevall, Anders Nyman och Sören Vallgren

Arbetsfördelning inom Axelia vägförenings funktionärer:

  • Håkan Karlsson-Rydberg ansvarar för framtida vägunderhåll, underhåll av grönområden speciellt Ullarp 1:74. Fungerar också som kontaktperson.
  • Richard Grönevall är föreningens kassör samt kontaktperson.
  • Anders Nyman ansvarar för föreningens hemsida , e-post samt webbsupport.

Stämman beslöt att föreningen skall undersöka om behov föreligger att gallra och röja sly på grönområdet Skällentorp 3:149.

Stämman beslöt också att höja kostnadsersättningen till styrelsen från 20 000 till 26 000 kronor.

Styrelsen skall gå igenom exploateringsavtalet för grönområdet Ullarp 1:74 för att se om det finns ett datum då avtalet skall vara slutfört.

Styrelsen beslöt att ansöka hos Trafikverket om statsbidrag för skötsel av Liljestigen, Lissingavägen och Knallestigen fram till Ullarpsvägen.

Fakturor för medlemsavgifter skall sändas ut i början av augusti månad med sista betalningsdag 31 augusti.

 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.