Trädfällning på Axelia

På torsdag, den 18 juli, kommer Axelias översta del vara avstängd under ett par timmar då ett stort träd ska fällas på vägområdet.

Eldningsförbud på egen tomt

Från och med 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen. Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen. Det har tidigare varit tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt, men det är det inte längre.

Noteringar från Styrelsemöte 2023-11-18

På styrelsemötet den 18 november fastställdes följande: Skatteverket har godkänt företagsregistrering för Axelia Vägförening  och vägföreningen är nu momsregistrerad. För att förbättra trafiksituationen vid Kustvägen-Norregårdsvägen-Ullarpsvägen kommer nya linjer målas upp, …

Läs mer