Styrelsemöte 2022-05-14 beslut

Styrelsen beslöt att årets föreningsstämma skulle äga rum den 24 juli klockan 1000 i Slöinge församlingshem. Separat kallelse kommer att skickas ut till föreningens medlemmar.

Styrelsemöte 2021-11-20 Beslut

Enligt Lantmäteriförrättning N1983 skall de åtta nya fastighetsägarna till fastigheterna Ullarp 1:97 till 1:104 erlägga inträdesavgift till vägföreningen. Sammanlagt skall det åtta fastighetsägarna betala 12312 kronor till föreningen. Byggherren har …

Läs mer

Nytt utseende på hemsidan

I en strävan att få en bättre fungerande hemsida, med högre prestanda och mer flexibilitet vad gäller nuvarande och framtida behov, har vi idag implementerat ett nytt s.k. tema. Detta …

Läs mer