Handlingsplan nybyggnation

Förfarande vid husbyggnation inom Axelia Vägförenings verksamhetsområde:

  1. Informera styrelsen inom Axelia Vägförening om era planer innan byggnationen påbörjas.
  2. För att minimera eventuella skador på vägar var god och använd grova plåtar som läggs i fastighetsgränsen ut mot vägen.
  3. När det behöver anläggas en överfart över ett dike längs vägen så skall vägtrummans diameter uppgå till minst 25 cm.
  4. Var uppmärksam på eventuella vägskador i väghörn på väg till er fastighet. Tunga fordon skadar lätt asfalteringen speciellt i vägkorsningar. 
    Fastighetsägaren är skyldig att ersätta föreningen för eventuella vägskador. Anmäl dessa till styrelsen så det finns möjlighet att samordna reparationen med aktiviteter som styrelsen planerar.
  5. Fastighetsägaren skall påtalas inom 3 månader från att vägskadan uppkommit.

Handlingsplan nybyggnation (PDF) »

Högerklicka och välj ’Spara mål som…’ eller klicka för att öppna i nytt fönster. 
Du behöver ha en pdf-läsare installerad på din dator, t.ex. Adobe Reader eller Foxit Reader