Funktionärer och E-post

Styrelsen

John Selander
Ordförande
43932 Onsala
0704-857313
Anders Nyman
Kassör
31169 Ugglarp
0708-741837
Sören Vallgren
Sekreterare
311 69 Ugglaro
070-5709690
Göran Nilsson
Kontaktperson/ledamot
31169 Ugglarp
0706-438272
Gunnar Rostedt
Vice ordförande
57439 Vetlanda
070-3457535
Styrelsen E-post
styrelsen@axeliavag.se
Claes Moberg
Suppleant
589 33 Linköping
0707-738166
Håkan Karlsson Rydberg
Kontaktperson/suppleant
302 26 Halmstad
072-2024113
 

Valberedning

Johnny Karlsson
Sammankallande
31169 Ugglarp
070-3043611
Per Stenström
31169 Ugglarp
Irina Halling
124 32 Bandhagen

Revisorer

Hans Franzen
553 36 Jönköping
Bertil Svensson
311 69 Ugglarp