Välkommen

Området mellan kustvägen Heberg-Halmstad och Sallebergsvägen fram till Lövängsvägen förvaltas av en samfällighet. Denna samfällighet heter Axelia Vägförening och dess medlemmar utgörs av samtliga fastighetsägare inom detta område förutom de fastighetsägare som har direkt utfart mot Kustvägen och Sallebergsvägen.

Antalet medlemsfastigheter under verksamhetsåret 2023/2024 är 181 stycken.

Våra vägar »