Om föreningen

Axelia Vägförening i korthet:

  • Bildades vid sammanträde 1989-07-13 och genom beslut 1989-09-21.
  • Föreningen bildades genom att Kilagårds vägsamfällighet, som då förvaltade Ullarpsvägen, Klippstigen, Grosslevägen, Kilatorpsvägen samt Mjöbergsvägen, fick utökat områdesansvar såsom Axelia, Barrstigen, Lissingavägen, Liljestigen, Lövängsvägen och Lärkvägen.
  • Samtidigt fick föreningen sitt nuvarande namn Axelia Vägförening.
  • Förvaltning: Falkenberg Skällentorp GA:1
  • Organisationsnummer: 849000-6411
  • Bankgiro: 5238-5580
  • E-post: styrelsen@axeliavag.se