Styrelsemöte 2021-11-20 Beslut

Enligt Lantmäteriförrättning N1983 skall de åtta nya fastighetsägarna till fastigheterna Ullarp 1:97 till 1:104 erlägga inträdesavgift till vägföreningen. Sammanlagt skall det åtta fastighetsägarna betala 12312 kronor till föreningen. Byggherren har …

Läs mer

Nytt utseende på hemsidan

I en strävan att få en bättre fungerande hemsida, med högre prestanda och mer flexibilitet vad gäller nuvarande och framtida behov, har vi idag implementerat ett nytt s.k. tema. Detta …

Läs mer

Sprängning längs Axelia

Vivab har informerat oss att de måste spränga i samband med dragning av VA till fastighet Ullarp 1:106. Detta medför att de nu fyller igen korsningen och lämnar platsen. De …

Läs mer

Grävning längs Axelia

Med start på måndag (22/11) kommer Vivab att gräva längs Axelia från Knallestigen upp mot Ullarpsvägen.

Vattenläckage, uppdatering 2

I korsningen Knallestigen och Lissingavägen har det uppstått ett vattenläckage. Vattnet har sedan runnit utmed knallestigen ned mot ett dike som löper utmed Kustvägen. Den 3/11 har en entreprenör grävt …

Läs mer

Vattenläcka – uppdatering

Den 13 oktober mejlade vi ut information till alla medlemmar om en vattenläcka i korsningen Lissingavägen och Knallestigen. Vi har haft kommunen på plats som har markerat var det finns …

Läs mer