Nytt utseende på hemsidan

I en strävan att få en bättre fungerande hemsida, med högre prestanda och mer flexibilitet vad gäller nuvarande och framtida behov, har vi idag implementerat ett nytt s.k. tema. Detta …

Läs mer

Sprängning längs Axelia

Vivab har informerat oss att de måste spränga i samband med dragning av VA till fastighet Ullarp 1:106. Detta medför att de nu fyller igen korsningen och lämnar platsen. De …

Läs mer

Grävning längs Axelia

Med start på måndag (22/11) kommer Vivab att gräva längs Axelia från Knallestigen upp mot Ullarpsvägen.

Vattenläcka – uppdatering

Den 13 oktober mejlade vi ut information till alla medlemmar om en vattenläcka i korsningen Lissingavägen och Knallestigen. Vi har haft kommunen på plats som har markerat var det finns …

Läs mer

Asfaltering på gång

Den 9:e och 10:e oktober kommer Peab att utföra asfalteringsarbeten på ett par av våra vägar. Det gäller nedre halvan av Axelia, samt Lövängsvägen. Framkomligheten under dessa dagar kommer att …

Läs mer

Protokoll från föreningsstämman 2019

Nu kan du ladda ner och läsa protokollet från senaste föreningsstämman, som ägde rum den 7 juli 2019. Protokollet ligger i PDF-format. Protokoll föreningsstämma 2019 »

Rapport från föreningsstämman

Medlemmarna i Axelia Vägförening samlades under söndagen 7/7 2019 till föreningsstämma. Frågor som diskuterades under stämman var bl a andelstal, utsiktsplatsen på ”Grosslan”, vår nya hemsida, och sedvanlig genomgång av …

Läs mer

Föreningsstämma 2019

Medlemmar i Axelia Vägförening är välkomna till föreningsstämman 2019 på konferenscentrum, Ugglarps Camping, den 7 juli. Kallelse med bilagor har skickats ut till samtliga medlemmar den 14:e juni 2019. Har …

Läs mer