Styrelsemöte 2021-11-20 Beslut

Enligt Lantmäteriförrättning N1983 skall de åtta nya fastighetsägarna till fastigheterna Ullarp 1:97 till 1:104 erlägga inträdesavgift till vägföreningen. Sammanlagt skall det åtta fastighetsägarna betala 12312 kronor till föreningen. Byggherren har betalat denna avgift. Inträdesavgifterna enligt N21222 är också betalda.

Trafikproblemet som sommartid uppstår i trevägskorsningen Kustvägen Ullarpsvägen och Norregårdsvägen är diskuterat med representant för Trafikverket. Han har tagit problemet med sig för trafikingenjörerna på Trafikverket att lösa.

Feldebiterade medlemsavgifter skall återbetalas till berörda medlemmar.

Den 14 oktober inspekterades grönområdet Ullarp 1:74 av Susanne Ahrén från Länsstyrelsen Hallands län. Föreningen har sedan fått en noggrann redogörelse av Susanne Ahréns synpunkter på vilka åtgärder som behöver göras innan skötselansvaret övergår till vägföreningen.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.