Vägunderhåll

Här listas större åtgärder som vägföreningen utfört.
Sidan upprättades 2022 och åtgärder utförda innan dess förs in i mån av tid.

2022

 • Asfaltering, Axelia (norr om Knallestigen), 13 juni, ca 30 meter korrigering
 • Asfaltering, Kaptensvägen/Båtmansvägen, 16–17 maj
 • Asfaltering, Axelia (norr om Knallestigen), 16–17 maj, ca 30 meter
 • Nybeläggning 40 mm ABT 11 från Knallestigen till nya området Ullarp 1:43. (Peab).

2021

 • Ullarpsvägen, juni. Förbättring av stödkanter med grus 0–18 på större delen av vägsträckan.
 •  Breddning och bärlager av grus i korsningen med Mjöbergsvägen

2019

 • Axelia, oktober. Toppbeläggning inkl- maskinjustering 35 mm ABT 11 från Sallebergsvägen till Knallestigen. (Peab.)
 • Ullarpsvägen, maj. Ny mötesplats mellan Ullarps gård och Kustvägen. (Per-Anders Henriksson)
 • Ullarpsvägen, oktober. Beläggning av mötesplats med 40 mm ABT 11. (Peab)
 • Lövängsvägen oktober. Toppbeläggning med 35 mm ABT 11. (Peab)
 • Lissingavägen. Breddning av bef grusväg till 4,5 m i bredd. (Skanska)

2017

 • Ullarpsvägen
  Kantskärning och dikesrensning, rörledning och igenläggning av dike mittför Ullatorpet.
  Bärlagerförstärkning korsningen med Mjöbergsvägen och Grosslevägen.
  Bärlagerförstärkning från Mjöbergsvägen till Sallebergsvägen.
  Beläggning med 40 mm ABT 11 på nytt bärlager.
  Toppbeläggning med 35 mm ABT 11 resterande del av Ullarpsvägen till Kustvägen, förutom en kort sträcka mittför Ullarp 1:37.

2014

 • Axelia, september. Toppbeläggning 40 mmABT 11 från 40 m söder om Knallestigen till korsning med Ullarpsvägen. (NCC.)