Vägdata

Information om vägarna i vårt område

Uppgifterna här är inhämtade 2012 och 2013. Vi har för avsikt att uppdatera uppgifterna så snart det är möjligt.

 

Väg-ID Vägnamn Längd (m) Bredd (m) Slitbana
8 Axelia 888 4,0 Asfalt
38 Barrstigen 180 3,5 Grus
36 Brantelid 168 3,5 Asfalt
31 Båtmansvägen 250 3,0 Asfalt
32 Grosslevägen 218 3,5 Asfalt
30 Liljestigen 82 3,5 Asfalt+grus
29 Lärkvägen 150 3,5 Asfalt
27 Lövängsvägen 471 3,5 Asfalt
40 Kaptensvägen 123 3,5 Asfalt
16 Kilatorpsvägen 269 3,5 Asfalt
26 Klippstigen 175 3,0 Asfalt
37 Knallestigen 216 3,0 Asfalt
39 Lissingavägen 284 3,0 Asfalt + grus
11 Mjöbergsvägen 496 3,5 Asfalt
24 Ullarpsvägen 1381 3,5 Asfalt