Styrelsen

Styrelsens sammansättning under 2022/2023

Ordförande
John Selander 
Linnekullevägen 12 , 439 32 Onsala 
0704-85 73 13 

Vice ordförande 
Anders Nyman 
Axelia 28, 311 69 Ugglarp 
0708-74 18 37

Sekreterare 
Sören Vallgren 
Båtsmansvägen 3, 31169 Ugglarp
070-5709690

Kassör
Richard Grönevall 
Klippstigen 1 B , 311 69 Ugglarp 
0709-22 40 15 

Kontaktperson
Håkan Karlsson Rydberg 
Torntorget 6 A , 302 26 Halmstad 
072-2024113