Föreningstämmohandlingar

Dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk resultat 2020-2021 samt budget för 2021-2022 finns nu publicerat under rubriken MEDLEMSINFO/Föreningsstämmor