Åtgärder

På denna sida presenterar vi planerade och utförda åtgärder inom vårt område. Som medlem har du en möjlighet att se vad som är på gång framöver.

Planerade åtgärder:

  • Dikesrensning längs Axelia och Ullarpsvägen, våren 2024
  • Klippning av diken, hela området, våren 2024 + sommaren 2024
  • Lagning av slukhålet vid korsningen Grosslevägen/Ullarpsvägen, sommaren 2024

Utförda åtgärder:

  • Rensning av dagvattensystem på Lärkvägen (avbröts pga säkerhetsskäl)

Sidan uppdaterades 20/5 2024