Andelstal

Definitioner för andelstal:

TypAndelstalDefinition
Obebyggd3Obebyggd tomt, även om husbyggnad har påbörjats
Fritid6Alla bebyggda tomter där fastighetsägaren inte är skriven på fastigheten
Permanent10Permanentboende. Alla bebyggda tomter där någon eller några bor på fastigheten året om.
Flerfamilj14Minst två familjer
Kommersiell20Alla typer av företag