Siktröjning

Information angående siktröjning

Axelia Vägförenings styrelse informerar härmed om de regler som gäller för att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom uppmana Er fastighetsägare att snarast möjligt undanröja siktskymmande växtlighet på tomterna. Dessa regler är antagna av både Falkenbergs kommun och Riksförbundet för Enskild Väghållning.

Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor SKALL skäras ned till en högsta höjd av 80 cm över vägbanan på en sträcka av minst 10 m från tomtgränsen. Träd intill belysningsstolpar måste rensas på grenar så att bättre ljusspridning erhålls.

Information från Falkenbergs kommun (PDF) »

Högerklicka och välj ’Spara mål som…’ eller klicka för att öppna i nytt fönster. 
Du behöver ha en pdf-läsare installerad på din dator, t.ex. Adobe Reader eller Foxit Reader