Våra vägar

Här presenteras de vägar vi har inom vägföreningen med tillhörande vägdata.
Bilderna visar respektive vägs infart(er).

Sidan uppdaterades 18/5 2024


Axelia

(888 m lång, 4,0 m bred, asfalt)

Utförda åtgärder

 • 2022, 13 jun. Asfaltering, (norr om Knallestigen), ca 30 meter korrigering.
 • 2022, 16–17 maj. Asfaltering, (norr om Knallestigen), ca 30 meter.
 • 2019, oktober. Toppbeläggning inkl- maskinjustering 35 mm ABT 11 från Sallebergsvägen till Knallestigen. (Peab.)
 • 2014, september. Toppbeläggning 40 mm ABT 11 från 40 m söder om Knallestigen till korsning med Ullarpsvägen. (NCC.)

Barrstigen

(180 m lång, 3,5 med bred, grus)

Utförda åtgärder

 • 2023, Nytt grus är lagt på vägen

Brantelid

(168 m lång, 3,5 m bred, asfalt)


Båtsmansvägen

(250 m lång 3,0 m bred, asfalt)

Utförda åtgärder

 • 2022, 16–17 maj. Asfaltering.

Grosslevägen

(218 m lång, 3,5 m bred, asfalt)


Kaptensvägen

(123 m lång, 3,5 m bred, asfalt)


Kilatorpsvägen

(269 m lång, 3,5 m bred, asfalt)


Klippstigen

(175 m lång, 3,0 m bred, asfalt)


Knallestigen

(216 m lång, 3,0 m bred, asfalt)


Liljestigen

(82 m lång, 3,5 m bred, asfalt+grus)


Lissingavägen

(284 m lång, 3,0 m bred, asfalt + grus)

Utförda åtgärder

 • 2019. Breddning av bef grusväg till 4,5 m i bredd. (Skanska)

Lärkvägen

(150 m lång, 3,5 m bred, asfalt)


Lövängsvägen

(471 m lång, 3,5 m bred, asfalt)

Utförda åtgärder

 • 2019, oktober. Toppbeläggning med 35 mm ABT 11. (Peab)

Mjöbergsvägen

(496 m lång, 3,5 m bred, asfalt)


Ullarpsvägen

(1 381 m lång, 3,5 m bred, asfalt)

Utförda åtgärder

 • 2021, juni.
  Förbättring av stödkanter med grus 0–18 på större delen av vägsträckan.
  Breddning och bärlager av grus i korsningen med Mjöbergsvägen
 • 2019.
  Oktober. Beläggning av mötesplats med 40 mm ABT 11. (Peab)
  Maj. Ny mötesplats mellan Ullarps gård och Kustvägen. (Per-Anders Henriksson)
 • 2017.
  Kantskärning och dikesrensning, rörledning och igenläggning av dike mittför Ullatorpet.
  Bärlagerförstärkning korsningen med Mjöbergsvägen och Grosslevägen.
  Bärlagerförstärkning från Mjöbergsvägen till Sallebergsvägen.
  Beläggning med 40 mm ABT 11 på nytt bärlager.
  Toppbeläggning med 35 mm ABT 11 resterande del av Ullarpsvägen till Kustvägen, förutom en kort sträcka mittför Ullarp 1:37.