Noteringar från styrelsemöte 2023-07-02

Styrelsen beslöt att föreningsstämma skall hållas den 23 juli klockan 10 00.Lokal på Ullarps gård .Styrelsen beslöt att betala arbetsgivaravgifter för arvoderade styrelsefunktionärer. Styrelsens ledamöter kan enklast nås via e-post. Adresser finner man på hemsidan. Styrelsen beslöt att behålla de entreprenörer som sköter snöröjning och sandning av vägarna vintertid. En långsiktig plan för vägunderhåll/vägförändringar har utarbetats och kommer att presenteras på årets föreningsstämma.Styrelsen beslöt också att utforma en långsiktig skötselplan för de grönområden som vägföreningen har ansvar för.Styrelsen beslöt att föreningen skall finnas på Facebook för att underlätta för medlemmarna att kommunicera med styrelsen. kommunikation

1 svar på ”Noteringar från styrelsemöte 2023-07-02”

 1. Hej.
  Bra att en långsiktig plan för vägar och grönområden tas fram.
  För några år sedan skedde en behövlig avverkning av en del av grönområdena, tyvärr glesades tallbeståndet ut för mycket, har lett till en kraftig slytillväxt och många av de resterande tallarna har dött.
  Jag tror att det trädbestånd som kan överleva, i vindutsatta lägen, är företrädesvis tall, bra om vi kan få till en nyplantering av tall! Sly bör röjas snarast för att få till en ”skog”.
  Förstår att markägarna är måttligt intresserade av att investera i grönområden som ”samsköts” av markägarna och vägföreningen. Att driva ett ekonomiskt skogsbruk i området är inte möjligt med dagens regler!
  Jag önskar ett större engagemang från vägföreningen för att få till en tillväxt av träd, företrädevis tall. Stor miljöhänsyn skall tas samtidigt som tillgängligheten för besökare blir bättre.
  Kanske kan enskilda medlemmar i samfälligheten ta på sig ett ansvar för skötsel av sitt eget närområde, skälvklart efter instruktioner från föreningen/markägare.

  Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.