Rapport från föreningsstämman

Medlemmarna i Axelia Vägförening samlades under söndagen 7/7 2019 till föreningsstämma. Frågor som diskuterades under stämman var bl a andelstal, utsiktsplatsen på ”Grosslan”, vår nya hemsida, och sedvanlig genomgång av …

Läs mer